Wonen met een beperking, bijeenkomst door Voorall

15 maart 2022 Nieuws

'Wonen met een beperking' als thema van de bijeenkomst die stichting Voorall, voor Hagenaars met een beperking, 14 maart organiseerde in Parkoers. Vanuit verschillende perspectieven is het thema belicht en bediscussieerd. Ervaringsdeskundigen kwamen aan het woord, mensen die al lange tijd een goede en passende woning zoeken, of hoognodige veranderingen willen aanbrengen. Deskundigen vanuit Voorall, de gemeente Den Haag, Haag Wonen en Woonnet Haaglanden vertelden over hun inzet en namen intensief deel aan het gesprek. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de inzet van ervaringsdeskundigen met name bij de start van plannen, minder bureaucratie, nadere discussie over de regelgeving en de criteria, de menselijke maat en minder van 'kastje naar de muur, versnelling van trajecten zodat woningen sneller beschikbaar komen, sneller en slimmer bouwen. Als belangrijke opbrengsten werden aan het eind van de middag genoemd: het elkaar eindelijk weer eens in het echt ontmoeten, het nieuwe leven inblazen van het netwerk rondom deze onderwerpen (door corona lag dat voor een belangrijk deel op zijn gat), meer inzicht in elkaars noden, werk en inzet, de gemaakte concrete afspraken, zoals een nader gesprek over criteria die beter kunnen en het doorzetten van deze bijeenkomsten en de afspraak tussen Woonnet Haaglanden en Voorall om in gesprek te gaan en de herkenbaarheid van toegankelijke woningen op de website van Woonnet te verbeteren.

De middag was top georganiseerd door de medewerkers van Voorall, samen met de mensen van Parkoers.

Divers Den Haag was door Voorall (één van de deelnemende organisaties aan dDH) gevraagd om de bijeenkomst te leiden.