Partners

Sluit je aan

Er is nog genoeg werk aan de winkel. Het is een proces van de lange adem, van volhouden en doorgaan. Daarom wil Divers Den Haag nog meer organisaties laten aansluiten; dat is nodig. Ook uw organisatie is welkom!

Sluit je aan

 

In het vooruitzicht

We gaan verbreden, andere sectoren betrekken, en meer aansluiting zoeken met jongeren. We gaan versterken, meer dragende krachten binnen organisaties aanspreken. We willen de dialoog bevorderen tussen en binnen organisaties, en van organisaties met de buitenwereld. Daarmee verzamelen we meer kennis, is het mogelijk die te verdiepen en te actualiseren. Behalve deze inhoudelijke verdieping, streven we ook naar verdieping bínnen organisaties door nog meer specifieke afdelingen te bereiken.

 

Deelnemende organisaties aan Divers Den Haag