Diversiteit op z’n Haags

Over ons

Divers Den Haag is dé drijvende kracht achter positieve verandering in onze stad. Wij zijn een beweging die Den Haag wil versterken, door de diversiteit van de stad te omarmen. Meer dan de helft van de mensen in Den Haag heeft een migratieachtergrond. Er is een diverse mix in de stad van verschillende leeftijden, genders, culturele achtergronden, seksualiteiten en mensen met een beperking. Hiermee is Den Haag steeds meer een afspiegeling van de diversiteit van de wereldbevolking. Ons ultieme doel is om dit op alle lagen in elke Haagse organisatie terug te zien.

Wij zijn een netwerk van mensen afkomstig uit Haagse organisaties. Organisaties die verschillende sectoren vertegenwoordigen (oa sociaal domein, bedrijfsleven en culturele instellingen). Mensen bestaande uit bestuurders, vrijwilligers, kennisprofessionals, directeuren, managers, uitvoerders, coördinatoren, communicatiespecialisten en (interne) adviseurs die hun krachten bundelen om bij te dragen aan een diversiteitstransitie voor de stad.

Wij zijn er voor Hagenaars, nieuwkomers, bedrijven, organisaties en iedereen daartussenin: wij zijn er voor een stad waarin iedereen meetelt, gewaardeerd wordt en de kans krijgt om bij te dragen aan de kleurrijke dynamiek van Den Haag.

Waarom

Super Divers Den Haag

Wij zien diversiteit als de drijvende kracht achter de samenleving in plaats van als een hokje om af te vinken in beleidsstukken en bij sollicitatieprocedures. Een kwaliteit die de stad veerkracht geeft. Wij inspireren, adviseren, verbinden en onderwijzen organisaties, bedrijven en initiatieven bij een positieve verandering naar een meer inclusief en divers gedachtegoed en werkklimaat.

‘Wij streven naar een stad waar elke inwoner, ongeacht achtergrond, volledige erkenning en gelijke kansen ervaart’

FAQ

Wij zijn Divers Den Haag, een beweging die zich inzet op het gebied van diversiteit en inclusie

Contact

Divers Den Haag is een netwerk van kennisprofessionals, ondernemers, zorgorganisaties, communicatiespecialisten en adviseurs die hun krachten bundelen om bij te dragen aan een diversiteitstransitie voor de stad. Wij zijn er voor Hagenaars, nieuwkomers, bedrijven, organisaties en iedereen daartussenin: wij zijn er voor een stad waarin iedereen meetelt, gewaardeerd wordt en de kans krijgt om bij te dragen aan de kleurrijke dynamiek van Den Haag.

Den Haag is steeds meer een afspiegeling van de diversiteit van de wereldbevolking. Dat zien we nog niet terug in de Haagse organisaties, daarom bundelen wij onze krachten. Dit is niet alleen eerlijk, maar ook goed voor jouw organisatie. Afzetmarkten worden steeds diverser en diversiteit en inclusie zijn cruciale speerpunten voor overheidsopdrachten.Of je nu werkzaam bent bij een theater, een mkb-bedrijf of een zorginstelling. Als je de komende 5 jaar personeel, opdrachten en omzet voor je bedrijf of organisatie wilt aantrekken, is het belangrijk om samen met ons diversiteit en inclusie te omarmen.

Divers Den Haag streeft ernaar betrokken te zijn op het gebied van onderwijs, stedelijke evenementen, actualiteiten en inspirerende bijeenkomsten rond diversiteit. Organisaties en bedrijven kunnen bij Divers Den Haag terecht voor tafelgesprekken over uitdagende thema’s, lezingen, inspiratiesessies, boeken, films en HR-gerelateerde vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld vragen als: “Hoe kan ik divers personeel aantrekken en behouden?”

Inwoners kunnen bij Divers Den Haag advies krijgen op het gebied van arbeidsdeelname, waaronder het herkennen van organisaties die diversiteit en inclusie in hun kernwaarden hebben. Ook kunnen zij terecht als zij als werknemer specifieke ervaringen hebben met betrekking tot diversiteit en niet weten hoe ze hiermee moeten omgaan.

Word partner

Divers Den Haag wil nog meer organisaties laten aansluiten; dat is nodig. Sluit je aan!

Word partner