Leergang Diversiteit & sensitiviteit voor leden van cliëntenraden  

16 januari 2020 Nieuws

Met deze leergang Diversiteit & sensitiviteit wil PEP Den Haag in samenwerking met Divers Den Haag cliëntenraden beter uitrusten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van meer diversiteitssensitieve en inclusieve Haagse organisaties in het sociale domein. 

Haagse organisaties in het sociale domein streven naar een goede dienstverlening voor alle Hagenaars, in al hun diversiteit. Zij doen hun best om de vragen en behoeften van hun cliënten te kennen en te herkennen en hier sensitief mee omgaan. Ze willen een klantgerichte en effectieve organisatie zijn die is aangesloten op de veranderende stad. Maar diversiteitsbeleid propageren is één ding, het ontwikkelen en uitvoeren ervan een tweede. Hoe zorg je ervoor dat je oog hebt voor diversiteit en zo bijdraagt aan een meer inclusieve organisatie? Hoe benut je als organisatie de kansen in een samenleving die steeds diverser wordt? In dit proces spelen cliëntenraden een cruciale rol. 

Den Haag is een ‘superdiverse’ stad. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de inwoners een (eerste of tweede generatie) migratieachtergrond heeft. Dat zorgt niet alleen voor een grotere etnische en nationale diversiteit in de stad, maar binnen elke  migrantengemeenschap worden de verschillen ook steeds groter, denk aan veranderende man-vrouw verhoudingen, opleidings- en inkomensniveau, verschillen in geloof en levensstijl. Deze superdiverse bevolkingssamenstelling heeft  impact op organisaties in het sociale domein. De huidige of potentiële cliënten, patiënten, vrijwilligers en medewerkers van deze organisaties zijn erg divers. Willen organisaties verschillende groepen blijven bereiken en de kansen die diversiteit biedt benutten, dan zullen zij stappen moeten zetten in de richting van een meer inclusieve organisatie. Als dragers van deze organisaties hebben niet alleen bestuurders en medewerkers, maar ook medezeggenschaps- en cliëntenraden  diversiteitssensitieve competenties nodig.  Uit gesprekken met leden van verschillende Haagse cliëntenraden bleek dat er grote behoefte is aan deskundigheidsbevordering op het gebied van diversiteit. Belangrijke vragen die naar voren kwamen: hoe kunnen we meer leden met andere achtergronden bij onze raad betrekken? Hoe kunnen we er adequaat bijdragen dat onze organisatie meer inclusief wordt? En hoe kunnen we de kansen die diversiteit biedt beter benutten? Voor meer informatie: klik hier of op de foto en scroll op de pagina helemaal naar beneden!