Schermafdruk 2016 01 22 18.10.54

DSC 0038 kopie

De leergangen Diversiteit & Sensitiviteit bestaan uit drie dagdelen in een periode van drie weken. De leergang is bedoeld voor professionals en (zorg)vrijwilligers en vrijwilligers in cultuur, zorg, welzijn, beleid en belangenbehartiging in Den Haag. De sessies zijn van 09.00 tot 14.00 en we sluiten iedere vrijdag altijd af met een gezamenlijke lunch.

Voor vrijwilligers werkzaam in Den Haag zijn er geen kosten verbonden aan de leergang, deze kosten worden gedragen door de gemeente Den Haag. Voor professionals van deelnemende organisaties aan Divers Den Haag zijn de gereduceerde kosten om deel te nemen aan de gehele leergang € 200. Voor professionals van andere organisaties bedragen de kosten € 450 euro per driedaagse leergang. Wellicht biedt uw CAO de mogelijkheid om uw persoonlijk opleidingsbudget hiervoor aan te wenden.

Editie 15: 22, 29 november en 6 december 2019, alle dagen van 09:00 - 14:00

(voor editie 15 van de leergang zijn geen plekken meer beschikbaar).

Editie 16:  24, 31 januari en 7 februari 2020, alle dagen van 09:00 - 14:00 (vrijdagen) 

(voor editie 16 van de leergang zijn geen plekken meer beschikbaar).

Editie 17:  21, 28 februari en 6 maart 2020, alle dagen van 09:00 - 14:00 (vrijdagen).

Aanmeldingen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarlijkse terugkomdag leergangen

19 Maart 2020 (programma, precieze tijden en locatie volgen).

Accreditatie

Voor professionals werkzaam in het sociale domein is de Leergang nu officieel geaccrediteerd bij verschillende kwaliteitsregisters:

  • Voor Sociaal Professionals (Registerplein.nl) voor 15 punten
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 11 punten
  • Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren voor 15 punten

Aanmeldingen voor nieuwe leergangen kan door een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van naam, organisatie waar u actief bent en uw mobiele nummer. Na inschrijving ontvangt u het gehele programma. De leergangen worden verzorgd vanuit Divers Den Haag door Baukje PrinsJan Booij.

Leergang diversiteit & sensitiviteit

Goede dienstverlening voor alle Hagenaars, in al hun diversiteit. Het kennen en herkennen van vragen van cliënten en hier sensitief en competent mee omgaan. Medewerkers- en vrijwilligersbeleid gestoeld op diversiteit en een goede loopbaan voor iedere ambitieuze medewerker, ongeacht afkomst. Betrokken en competente vrijwilligers, die zich inzetten voor de grote diversiteit aan mensen met wie ze werken. Klantgerichte, effectieve organisaties en samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn op de veranderende stad.

Diversiteitsbeleid propageren is één ding, het ontwikkelen en uitvoeren ervan een tweede. Hoe zorg je ervoor dat je diversiteit voorop stelt in je werk en zo bijdraagt aan een beter presterende organisatie? En hoe benut je kansen in een samenleving die steeds diverser wordt? En hoe neem je daarin verantwoordelijkheid als professional?

In grote steden als Den Haag heeft de meerderheid van de inwoners een migratie-achtergrond. Je hoort het steeds vaker: in zo’n ‘superdiverse’ samenleving voldoen oude beelden over integratie en inburgering niet meer. Maar wat dan wel? ‘Superdiversiteit’ betekent niet super goed, maar wel super complex.

De stad is een geheel geworden van vele minderheden met daarin verschillende generaties. Daarin trek je met elkaar op en zal ieder zich een beetje moeten aanpassen aan de ander.

Maar hoe doe je dat? Welke normen en waarden kun je met elkaar delen? Gaat het om gelijke behandeling, erkenning van identiteit, mensenrechten? Wat bepaalt ons welzijn: persoonlijke autonomie of sociale binding? En wat te doen wanneer fundamentele waarden botsen? Wat betekent dat voor jou als medewerker en vrijwilliger? Wat doe je in de praktijk wanneer je voor dergelijk dilemma’s komt te staan? Hoe ontwikkel je enerzijds sensitiviteit voor de achtergrond van cliënten, en blijf je anderzijds trouw aan je eigen waarden en normen? Wat dragen deze ervaringen bij aan je persoonlijke ontwikkeling?

Over deze vragen gaat de leergang Diversiteit & Sensitiviteit die in opdracht van Divers Den Haag is ontwikkeld. Met deze leergang wil Divers Den Haag cultuur voor diversiteit in organisaties stimuleren.

In deze interactieve leergang verkennen we vraagstukken en dilemma’s uit de praktijk van welzijn en zorg vanuit het perspectief van de superdiverse samenleving. Thema’s die aan bod komen zijn: balanceren tussen gelijkheid en verschil; zin en onzin van cultuur; omgaan met verantwoordelijkheid en weerstand: de rol van de leidinggevende en de vrijwilliger; omgaan met weerstand; de randvoorwaarden om het verschil te kunnen maken, etc.  

De leergang is bedoeld voor vrijwilligers en professionals die het verschil maken binnen de zorg- welzijns- belangen- en beleidsorganisaties in Den Haag.

Divers Den Haag werkt aan een stad Den Haag waarin iedere burger zich herkent en zich erkend voelt en waarin mensen zich kunnen ontwikkelen door in de stad een rol te spelen die bij hen past. Divers Den Haag biedt de leergang aan als een stimulans.

Voor het programma van de leergang klik hier!

 

Kopleergang diversiteit en sensitiviteit

Editie 1: deze kopleergang kent 4 dagen van 09:30 tot 13:30 en vindt plaats op 6, 20 september, 4, 11 oktober 2019.

Editie 2: 2020 (wordt binnenkort bekend gemaakt)

Deze verdiepingsleergang is alleen toegankelijk is voor deelnemers die de basiscursus succesvol hebben afgerond. Maximaal aantal deelnemers: 15. Casussen uit de eigen praktijk van de deelnemers staan in deze cursus centraal. De 1e bijeenkomst wordt besteed aan een opfrisser van de belangrijkste inzichten van de basiscursus. Vervolgens gaan we dieper in op het TOPOI model van Edwin Hoffman. In de basisleergang hebben deelnemers reeds kennis gemaakt met dit model, in deze cursus verkennen we de visie op diversiteit die aan dit model ten grondslag ligt, de verwantschap met de visie van Divers Den Haag, en de toepassingsmogelijkheden voor de analyse en aanpak van dilemma’s en situaties uit de praktijk. We maken daarbij gebruik van het nieuwe boek van Hoffman & Verdooren: Diversiteitscompetentie. Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar (Coutinho 2018). Edwin Hoffman of Arjen Verdooren wordt uitgenodigd als gastspreker. Elk van de volgende drie bijeenkomsten wordt door deelnemers voorbereid door het lezen van tekst uit Hoffman & Verdooren 2018, en het aanleveren van casussen uit de eigen praktijk. We besteden aandacht aan drie soorten casussen. Tijdens de 2e bijeenkomst zijn dat casussen over de relatie tussen professional en cliënt; in de 3e bijeenkomst casussen over de relatie tussen collega’s; en in de 4e bijeenkomst casussen waarin dilemma’s rond beleid aan de orde zijn.  

Voor Leergang II wordt accreditatie aangevraagd bij Registerplein, Kwaliteitsregister V&V, Register Zorgprofessionals en het Kwaliteitsregister Jeugd, voor 25 punten (20 uur presentie, 5 uur zelfstudie/voorbereiding). 

Kosten vervolgleergang:

Voor vrijwilligers werkzaam in Den Haag zijn er geen kosten verbonden aan de leergang, deze kosten worden gedragen door de gemeente Den Haag. Voor professionals van deelnemende organisaties aan Divers Den Haag zijn de gereduceerde kosten om deel te nemen aan de gehele leergang 400 euro. Voor professionals van andere organisaties bedragen de kosten 800 euro per vierdaagse leergang.