Eerste leergang Diversiteit & Sensitiviteit voor Mentorschap Nederland afgesloten

24 april 2019 Nieuws

De eerste leergang Diversiteit & Sensitiviteit voor Mentorschap Nederland afgesloten. Ditmaal met deelnemers uit het hele land. De driedaagse leergang, zoals we die in Den Haag geven omgezet naar 2 langere dagen. Mentoren hebben te maken met soms zeer gecompliceerde vraagstukken in het werk. Dit bleek ook uit de casuïstiek die werd ingebracht. Mentorschap Haag en Rijn neemt ook deel aan Divers Den Haag. Mentorschap Nederland heeft het Charter Diversiteit getekend en maakt werk er werk van. De leergang maakt daar deel van uit. De komende jaren werkt men aan meer diversiteit onder de cliënten, mentoren en medewerkers. Binnen de diverse regio’s zijn al acties gestart die resultaten opleveren. Hier vind je meer informatie over de leergangen.