Wijktraineeprogramma gemeente Den Haag start bij Middin

19 april 2017 Nieuws

Op donderdag 13 april ondertekenden Sam Schoch, bestuurder Middin, Sahil Achahboun, concernadviseur PO&I bij de gemeente Den Haag en Jane Bissumbhar van de coöperatie Werk & Loon een samenwerkingsovereenkomst in het kader van een wijktraineeprogramma. Met dit programma krijgen hoogopgeleide jongeren woonachtig in- of verbonden aan achterstandswijken, de kans werkervaring op te doen bij een werkgever. Het betreft veelal jongeren met een biculturele achtergrond.

Sam Schoch: “Middin vindt het belangrijk dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving en wil graag kennismaken met talentvolle medewerkers. We zien dan ook uit naar de komst van Adinda.”

Sahil Achahboun: “Het is mooi dat Middin bewust en oprecht met het onderwerp diversiteit bezig is. De wijktrainee kan een steentje bijdragen om kennis over diversiteit binnen te brengen”.

Het programma van de gemeente Den Haag komt voort uit de toenemende behoefte van verjonging en diversiteit bij werkgevers. Met dit traineeprogramma wil de gemeente enerzijds bijdragen aan persoonlijke en professionele ontplooiing van jonge mensen met een goede opleiding uit Den Haag en hen helpen bij het opstarten van hun loopbaan op niveau. Anderzijds wil de gemeente werkgevers ondersteunen bij hun verjonging- en diversiteitsdoeleinden. Het werkgeverschap is belegd bij Coöperatie Werk & Loon.

Middin neemt deel aan Divers Den Haag.