Werkconferentie Inclusie Agenda Den Haag!

3 november 2019 Nieuws
Den Haag maakt werk van een inclusieve samenleving, waaraan iedereen optimaal kan deelnemen. In de buurt, vrije tijd, onderwijs en arbeidsmarkt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Mensen, oud of jong, met verschillende achtergronden, talenten en beperkingen kunnen drempels ervaren. Voor de Haagse Inclusie Agenda voor mensen met een beperking (vervolg op de huidige actienota “Sterk zijn Hagenaars met een beperking 2016-2019”), wordt er op creatieve manieren gewerkt om de samenleving nog meer van iedereen te maken. Inwoners, bedrijven, scholen, clubs & verenigingen, buurtinitiatieven, maatschappelijke organisaties en gemeente Den Haag trekken samen op om dit mogelijk te maken en hebben hiervoor de afgelopen maanden nagedacht over de invulling van de Haagse Inclusie Agenda. Er zijn mooie voorbeelden gehoord en er zijn ideeën ontstaan. Sommige mensen en organisaties willen al in actie komen.
 
Tijdens de werkconferentie van 7 november worden alle opbrengsten uit de eerdere bijeenkomsten samengebracht en worden prioriteiten gesteld. Samen aan de slag om te komen tot een gezamenlijk (actie)plan: welke actiepunten worden gerealiseerd, wanneer en door wie worden de actiepunten opgepakt? Dit alles om te komen tot de stip op de horizon: Een inclusief Den Haag! Ben jij hierbij betrokken en wil je meedenken en meewerken? Kom dan naar de werkconferentie op 7 november in de New World Campus (Spaarneplein 2, 2515 VK Den Haag) van 13:30 uur tot 17:30 uur. Meld je direct aan via dit email adres: inclusieagenda@denhaag.nl. Graag tot ziens op 7 november!