Wat betekent de komst van veel vluchtelingen naar Den Haag voor ons?

21 september 2015 Nieuws

De komst van veel vluchtelingen (voor korte of langere tijd) naar Den Haag heeft ongetwijfeld gevolgen voor de Haagse samenleving en voor de organisaties werkzaam in Den Haag. Vraag is hoe organisaties in Den Haag daar in samenhang zo goed mogelijk op kunnen anticiperen. Zo pleitte Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) afgelopen weekend in de Volkskrant ervoor dat de burgers meer inspraak krijgen in de manier waarop gemeenten vluchtelingen opvangen. 

Over de verschillende aspecten rondom de komst van vluchtelingen gaat Divers Den Haag met de organisaties die daarin deelnemen met elkaar in gesprek op 6 oktober a.s. Naast de deelnemende organisaties binnen Divers Den Haag zijn er ook andere organisaties uitgenodigd om samen dit gesprek te hebben, zoals de woningbouwcorporaties en de maatschappelijke opvang. Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur Joris Wijsmuller is als coördinerende wethouder uitgenodigd in dit overleg, evenals Vluchtelingenwerk, het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en Pharos als kenniscentrum als het gaat over Vluchtelingen & Gezondheid. De bijeenkomst vindt plaats in Buurthuis De Kronkel, Westeinde 425 Den Haag.