Vrouwendag 2019 ‘Heldinnen in de wijk Transvaal’

23 februari 2019 Nieuws

Opvallende, onzichtbare, dode en levende, grootse en kleine. We kennen ze allemaal want in elke stad of in elk dorp waren en zijn heldinnen te vinden. Heldinnen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de rechten van de vrouw, voor gelijkheid, voor hun medemens. Je kunt heldinnen herdenken, eren, feliciteren, aanmoedigen of een stem geven.

Het thema inspireert. Het zet tot nadenken, want wat is een heldin? wie zien wij als heldinnen? Wie is ons persoonlijke heldin? Welke heldinnen vinden we in de wijk Transvaal? Het landelijk thema voor de Vrouwendag in 2019 is ´Heldinnen`. Samen met andere (zelf-)organisaties in de wijk wil het Buurthuis Mandelaplein hier invulling aan geven door een middag- en een avondprogramma te organiseren. In de middag vinden er workshops plaats die gericht zijn om vrouwen te inspireren en te mobiliseren. In de ontmoetingsruimte is er ruimte voor een infomarkt. In de avond organiseren ze een Heldinnendiner in buurthuis Mandelaplein. Vrouwen uit de wijk worden uitgenodigd om te komen eten en in gesprek te gaan met elkaar. Vrouwelijke rolmodellen en/of heldinnen uit de politiek, kunst & cultuur, literatuur, onderwijs, het zakelijk leven etc. worden gevraagd om te fungeren als moderator. Zij vertellen iets over zichzelf, wat hun dromen en ambities zijn en waar ze zich onder andere voor hebben ingezet. Aan de hand van gesprekskaarten die op de tafels liggen worden onderwerpen besproken en gaan ze de dialoog met elkaar aan. De moderators zitten ieder aan een tafel om dit te begeleiden, maar zullen ook van tafel wisselen. Het wordt een interactief programma, afgewisseld met muziek, inspirerende sprekers (heldinnen), korte docu’s op beeld en lekker eten. De organisatie en de invulling van de Vrouwendag zal in samenwerking met Bibliotheek Transvaal, Stichting Idhem, Stichting 2Gather, Paardenberg en Zebra Welzijn, stichting Shanti Transvaal, ouderensoos worden uitgevoerd.

Vrouwen zijn van harte uitgenodigd om op vrijdag 8 maart mee te doen aan het programma van Vrouwendag Transvaal. Het programma vind je op de website: https://www.mandelaplein.nl/onze-doelgroepen/vrouwen/