Verkenning Toekomstbestendige Haagse ontmoetingscentra voor kwetsbare ouderen

18 november 2015 Nieuws

Ouderen wonen langer thuis, ondanks toenemende kwetsbaarheid. Er zijn veel voorzieningen om hen hierbij te ondersteunen, o.a. de ontmoetingscentra voor dementerenden en de dagstructurering. Maar sluit dit helemaal aan bij hun verlangen, levensplezier en wensen? En is rekening gehouden met de diversiteit en bekendheid met ondersteuning bij ouderen met een migratieachtergrond?

De gemeente Den Haag nodigt u uit op Donderdag 14 januari uur om gezamenlijk te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor ontmoetingscentra als toekomstbestendige algemene voorzieningen voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers in de gemeente Den Haag. Het doel is om ouderen met een risico op toenemende kwetsbaarheid (door bijvoorbeeld dementie) de mogelijkheid te bieden om langer zelfstandig te blijven wonen met aansprekende dagprogramma’s en ondersteuning. De resultaten van de bijeenkomst worden begin 2016 verder geconcretiseerd en uitgewerkt. Via de website van ‘Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken’ kunt u meer informatie vinden.

U kunt zich aanmelden op: ToekomstbestendigeOntmoetingscentraDenHaag@Significant.nl.