Uitnodiging themabijeenkomst ‘Kleurrijk anders Escamp’

28 oktober 2017 Nieuws

Op Donderdagmiddag 23 november 2017, 13.30 – 17.30 uur in Wijkcentrum Bouwlust Den Haag is de themabijeenkomst ‘Kleurrijk Anders Escamp’. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Haags Platform Seksuele Diversiteit (HPSD) met steun van het stadsdeel Escamp. Het HPSD is al enige tijd actief met als doelstelling de emancipatie van Lesbische vrouwen, Homomannen, Biseksuelen en Transgender (LHBT) binnen alle geledingen van de Haagse Samenleving. Regelmatig zijn via de (social) media berichten bekend waarbij sprake is van intolerantie, verbale intimidatie en zelfs fysieke agressie tegen LHBT’s. Het HPSD heeft als motto dat iedere inwoner van Den Haag een medebewoner met respect bejegent en dat ieder zichzelf mag kunnen zijn, ongeacht etnische afkomst, gender, leeftijd, geloofsovertuiging en seksuele voorkeur. Op 3 december 2015 werd door de HPSD de Kick-off Kleurrijk Anders Den Haag georganiseerd als startschot om de in de Haagse Emancipatienota neergelegde uitgangspunten ten aanzien van seksuele diversiteit in de stadsdelen meer dan voorheen concreet vorm te geven. In het HPSD wordt deelgenomen door COC Haaglanden, Stichting Rainbow Den Haag, St.Vobis/ Hindustani, PEP Den Haag, Mil Colores, Stichting Africa Life, Dab Der, IBS (Interreligieus Beraad Segbroek) en IPS (Intercultureel Platform Segbroek).

Het doel van de bijeenkomst is om met in Escamp actieve organisaties op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport, migranten- en ouderen te brainstormen over de invulling van (gezamenlijke) activiteiten gericht op het bespreekbaar maken en de acceptatie van seksuele diversiteit in het bijzonder bij Haagse (bi-culturele) inwoners. Vergroting van de acceptatie van seksuele diversiteit raakt namelijk aan verschillende thema’s in de wijkprogramma’s: Leefbaarheid, Veiligheid, Sociale Cohesie, Opvoeding en Zorg. Hier de uitnodiging en extra informatie.