Uitnodiging: Expertmeeting maatschappelijke vraagstukken Chinezen in Den Haag

6 mei 2017 Nieuws

Van de Chinese gemeenschap in Den Haag wordt aangenomen dat het een bestaan leidt in harmonie en zonder problemen. Schijn bedriegt, want ook binnen de Chinese gemeenschap zijn er mensen die heel goed meekunnen, doch er zijn ook individuen met wie het minder goed gaat.

In Den Haag is er geen goed inzicht van de problematiek binnen de Chinese gemeenschap. Daarom neemt Stichting New Chinatown het voortouw een expertmeeting omtrent dit onderwerp te houden. Stichting New Chinatown is een organisatie die is opgericht om de belangen van de Chinezen te behartigen en integratie te bevorderen in breedste zin des woords.

In deze meeting willen zij met deskundigen van gedachten wisselen over de vraagstukken die spelen in de gesloten gemeenschap en onderzoeken welke oplossingen voorhanden zijn. Dr. Boudie Rijkschroeff, gepromoveerd en deskundige op het terrein van maatschappelijke vraagstukken van Chinezen in Nederland zal een inleiding geven hierover. Daarna is het de bedoeling om in kleinere werkgroepen aan de hand van een aantal stellingen thema’s te bespreken als taalbeheersing, maatschappelijke participatie, oud worden in Nederland en toegankelijkheid van voorzieningen.

De bijeenkomst zal worden geopend door de wethouder SWWS (Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport), de heer R. Baldewsingh. Na afloop zal een rapport met aanbevelingen worden uitgebracht, dat als basis zal dienen voor nader overleg met de gemeente.

Deelnemers aan Divers Den Haag worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op zaterdag 24 juni 2017, 14:00-17:00 in het Mercure Hotel te Den Haag (Spui 180, 2511 BW Den Haag). De netwerkborrel 17:00-18:00 zal plaatsvinden bij het nabijgelegen Restaurant Shizo (Grote Marktstraat 145, 2511 BJ Den Haag).

Graag horen ze voor zaterdag 17 juni a.s. of u gebruik maakt van de uitnodiging. U kunt zich inschrijven door een mail te versturen naar de heer Wai-Kin Chung, adviseur New Chinatown, wknchung@outlook.com met daarbij uw gegevens (naam, eventuele organisatie, email en telefoonnummer).