Terugkomdag van de Leergangen Diversiteit & Cultuursensitiviteit

12 maart 2016 Nieuws

11 maart 2106 was de terugkomdag van de Leergangen Diversiteit & Cultuursensitiviteit van Divers Den Haag. Een intensieve dag in de Kennedyroom van de Haagse Hogeschool waarin 30 deelnemers aan de Leergangen luisterden naar inleidingen van Baukje Prins en Shervin Nekuee en discussieerden over de inhoud. De dag is afgesloten met een gemeenschappelijk lunch.

3 – 10 – 17 juni a.s. zijn de drie vrijdagen waarop de vierde editie van de Leergang zal plaatsvinden. Binnenkort komt daarover meer nieuws, maar geinteresseerden kunnen zich al aanmelden via info@diversdenhaag.nl.