Terugkomdag leergang Diversiteit & Cultuursensitiviteit 2017

24 februari 2017 Nieuws

Veel deelnemers van de leergangen in 2016  en de jaren daarvoor waren aanwezig op de terugkomdag op 17 februari. Ditmaal niet op de Haagse Hogeschool maar bij EEKTA, waar we goed en gastvrij zijn onthaald. Een dag met veel discussie ingeleid door bijdragen van Paul Mbikayi en Baukje Prins. Voor deelnemers was het ook plezierig om bekende en nieuwe deelnemers aan de leergangen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.