Symposium Dementie en Culturele diversiteit, 22 november a.s.

8 augustus 2018 Nieuws

Namens de werkgroep ‘Dementie en Culturele diversiteit’ bent u van harte welkom op 22 november aanstaande op het symposium Dementie en Culturele diversiteit.

Vorig jaar hebben we met succes een eerste symposium georganiseerd over dit thema. We hebben toen vooral gewerkt aan bewustwording van de noodzaak extra aandacht te hebben voor migrantenouderen met cognitieve problemen. De focus lag op het zichtbaar maken van de problematiek en de verandering van de beeldvorming over dementie. Wat we hebben gemerkt is dat bij deze problematiek de verdieping onder andere bestaat uit aanhoudende aandacht voor verbinding tussen hulpverleners die zich met dit thema bezighouden.

Dit jaar organiseren we een tweede symposium en gaan we graag verder met u in gesprek. Bij dit symposium ligt het accent op instrumenten en hulpmiddelen voor goede zorg aan migrantenouderen met dementie. We richten ons nu nog meer op de concretisering voor vroege case-finding met behulp van afgelopen jaar ontwikkelde instrumenten.