“SuperDivers Dementie vriendelijk Den Haag”

25 juni 2019 Nieuws

Divers Den Haag heeft het programma “SuperDivers Dementie vriendelijk Den Haag” mede ondertekend. Dit programma, gefinancierd door ZonMw, wordt uitgevoerd door Xtra en Stichting Transmurale Zorg in samenwerking met de Gemeente Den Haag, Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg en Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie van de UvA. Divers Den Haag heeft het initiatief genomen om deze partijen met elkaar rond dit thema te verbinden. Een project als dit kan niet ontbreken in een stad met meer dan 50% inwoners met een migratie achtergrond en een stad die niet alleen leeftijd vriendelijk wil zijn maar ook dementie vriendelijk. De motie: Dementie Migrantenouderen van de gemeenteraad van Den Haag  2 november 2017 was mede aanleiding om ons daar hard voor te maken.

Wij zien naar belangstelling uit naar de resultaten van dit project.