Straat Consulaat deelnemer Divers Den Haag

23 oktober 2016 Nieuws

Straat Consulaat is de belangenorganisatie voor dak- en thuislozen en komt op voor hun belangen in de stad. Het Straat Consulaat mengt zich in het politieke debat,overlegt met overheid, politie en hulpverlening, bemiddelt en verwijst, geeft voorlichting en draagt bij aan een eerlijker beeldvorming. Straat Consulaat is een actieve belangenbehartiger, maar vecht niet tegen windmolens. De mensen van Straat Consulaat zijn uit op overleg, overeenstemming en haalbare oplossingen voor gerezen problemen. Zij zijn regelmatig op staat en binnen de opvangvoorzieningen in Den Haag te vinden om steeds ook met eigen ogen en oren waar te nemen hoe het de mensen vergaat.Naast individuele belangenbehartiging signaleren de mensen van Straat Consulaat ontwikkelingen die het individuele belang overstijgen. Met deze kennis richten zij zich op de verschilllende hulp- en zorgverlenende instellingen en de gemeente Den Haag.

Zij maken zich hard voor formele belangenbehartiging. Zij ondersteunen de (ex-) dak- en/of thuislozen die vrijwilligerswerk doen voor de organisatie en helpen hen zich te profileren in een Haags Platform: De Achterban. Deelnemers aan De Achterban zijn jong en oud, man en vrouw, in zorg of niet, soms middelengebruiker, allemaal met hart voor de belangenbehartiging. Op hun eigen website, www.deachterban.info, kunt u meer lezen over de organisatie van het platform en waar zij voor staan. Zo worden daklozen, thuislozen en gebruikers vertegenwoordigd en wordt hun stem gehoord in de beleidsvorming. De medewerkers van Straat Consulaat hechten er grote waarde aan hun werk te doen samen met de mensen om wie het gaat, vanuit hun perspectief. Integriteit en betrouwbaarheid zijn daarbij sleutelwaarden.