Stichting Maatschappelijk Maatwerk doet mee met Divers Den Haag

20 juli 2021 Nieuws

Als u begeleiding nodig heeft voor uzelf, uw partner, een gezinslid of een familielid. Als u vragen heeft over contacten met instanties zoals de Gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank kunt u terecht bij de Stichting Maatschappelijk Maatwerk. Vaak kunt u op uw naasten rekenen voor hulp; maar ook zij kunnen soms ondersteuning nodig hebben bij het vinden van antwoorden. Dan staan Stichting Maatschappelijk Maatwerk voor u klaar. Ook is er veel veranderd op het gebied van hulpverlening onder andere door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet. Wij kunnen ons voorstellen dat u daarom de nodige vragen heeft. De kracht van hun dienstverlening ligt in het feit dat zij rekening houden met uw culture achtergrond en de specifieke wensen die daaruit voortkomen. En dat zij binnen de mogelijkheden die Stichting Maatschappelijk Maatwerk en haar samenwerkende partners hebben een passende oplossing vinden voor uw hulpvraag. Burgers met een migrantenachtergrond is één van de focusgroepen van Stichting Maatschappelijk Maatwerk.Het streven is om de gang naar het reguliere maatschappelijk werk, zoals de sociale wijkteams en de servicepunten van Gemeente Den Haag, laagdrempeliger te maken.