Stichting Anton Constandse doet mee aan Divers Den Haag

24 februari 2016 Nieuws

Stichting Anton Constandse doet mee aan Divers Den Haag. De organisatie biedt ondersteuning aan mensen met een ernstige psychische aandoening, zodat zij met succes en naar tevredenheid hun leven kunnen inrichten naar eigen inzicht in een omgeving die daarbij past.

De organisatie is genoemd naar journalist en publicist/filosoof Anton Constandse (1899 – 1985) een prominent vrijdenker en een radicaal humanist. In de Tweede Wereldoorlog werd hij gevangen gezet door de Duitse bezetter en in 1945 weer vrijgelaten. Tot aan zijn pensioen in 1964 was hij hoofdredacteur buitenland van het Algemeen Handelsblad. Nog lang daarna bleef hij een geliefd spreker en een onvermoeibaar strijder voor de menselijke waardigheid.

Anton Constandse leidde een leven tegen de stroom in, altijd oprecht en waarheidlievend. Hij was erg op zijn privacy gesteld maar had een warme belangstelling voor mensen, voelde zich voor niemand te goed en nam iedereen voor vol aan. Hij karakteriseerde zichzelf als ”een ambachtsman wiens werktuig het woord is. Soms opstandig, vaak in vrijheid analyserend en gewoonlijk afkerig van dienstbaarheid”.

De Stichting Anton Constandse heeft meer dan 1.100 cliënten en bewoners, zo’n 400 medewerkers, 35 stagiaires, meer dan honderd woonlocaties en een hoofdkantoor.