Siriz nieuwe deelnemer aan Divers Den Haag

14 juli 2017 Nieuws

Siriz is een professionele organisatie met expertise op het gebied van onbedoelde zwangerschappen. Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Zij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren wil Siriz het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen zij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden zij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. Siriz werkt in heel Nederland met 45 beroepskrachten en 120 opgeleide vrijwilligers. Daarnaast er is ook een focus op de grote steden, veel vragen komen daar vandaan. De vragen die Siriz krijgt komen van een een grote diversiteit van mensen.

Op dinsdag 11 april 2017 opende Siriz haar nieuwe hulppost aan het Westhovenplein 1 in Den Haag. In de hulppost kunnen vrouwen, die onbedoeld zwanger zijn, terecht voor gesprekken met een maatschappelijk werker.

Om gemeenten te informeren, inspireren en handvatten te bieden is de handreiking ‘Gemeenten aan zet bij jong ouderschap’geschreven. In deze handleiding, die is ontwikkeld vanuit het programma JOOZ, staan oplossingsrichtingen en praktijkvoorbeelden van integraal beleid bij jong ouderschap. Het geeft praktische handvatten rondom de uitdagingen die er voor jonge ouders liggen bij het vinden van hun weg naar zelfstandigheid en voor uitvoeringsorganisaties om jonge ouders daarbij te ondersteunen. Knelpunten waar gemeenten een sleutelrol hebben om ze uit de weg te ruimen. Denk bijvoorbeeld aan voldoende en betaalbare huisvesting, ontschotten van beleid en (ervarings)deskundigheid in wijkteams.