Siriz, Mentorschap Nederland en Xtra tekenen Charter Diversiteit

20 oktober 2017 Nieuws

Drie deelnemende organisaties aan Divers Den Haag tekenen op 31 oktober in Utrecht het Charter DiversiteitSiriz, Mentorschap Nederland en Xtra

Het Charter Diversiteit stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer. Een divers medewerkers- en vrijwilligersbestand maakt het voor werkgevers uit de publieke en private sector mogelijk om optimaal in te spelen op verschillende klantengroepen en vernieuwingen door te voeren. Instroom, behoud en doorstroming van werknemers – ongeacht hun leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, culturele, etnische of religieuze achtergrond of arbeidsbeperking – bieden, mits goed gemanaged, bedrijfseconomische voordelen. Het Charter Diversiteit is een vrijwillige toezegging om diversiteit op de werkvloer te bevorderen op een of meer dimensies. Hierbij gaat het nadrukkelijk om door de onderneming of organisatie zélf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar om de ondertekening en het inhoudelijke programma bij te wonen. Andere organisaties die tekenen zijn: Kommak, ZonMw, Axion Continu, Youké, NOOM, NWO, Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie en de Nederlandse Vereniging Toezchthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ). Klik hier voor de uitnodiging en programma.