Respijtzorg in Den Haag

29 oktober 2016 Nieuws

Op dinsdag 8 november 2016 van 11.00 tot 14.00 uur presenteert PEP Den Haag in samenwerking met de gemeente Den Haag een rapport over de inventarisatie van respijtzorg in Den Haag: het aanbod en de behoeften van mantelzorgers. Den Haag kent ruim 80.000 mantelzorgers die langdurig voor een ander zorgen. Van hen voelt ruim 11,7% zich zwaar belast. Voor deze mantelzorgers is er respijtzorg in de vorm van tijdelijke overname van de mantelzorgtaken. PEP heeft daarom in opdracht van de gemeente Den Haag een inventarisatie gedaan naar het huidige aanbod aan respijtzorg, de ervaringen met de Respijtwijzer en de actuele behoeften van mantelzorgers. De resultaten van deze inventarisatie worden mede in het kader van de Week van de Mantelzorg op 8 november 2016 gepresenteerd. Aansluitend zijn er werksessies om een eerste aanzet te maken met de gepresenteerde aanbevelingen. Daarbij krijgt o.a. maatwerk en diversiteit in de ondersteuning van Mantelzorgers aandacht. Iedereen is uitgenodigd om bij de bijeenkomst aanwzig te zijn en kennis en ervaring te delen. Klik hier voor het programma. Of bezoek de site van PEP: http://pepdenhaag.nl/agenda/mantelzorgers-ondersteunen-wij-samen