Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten

18 mei 2017 Nieuws

In gesprek over leven en dood Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. De zorg sluit echter niet altijd even goed aan op de opvattingen van en onderliggende waarden van deze groep mensen. Zorgverleners voelen zich soms onvoldoende toegerust om deze groep goede zorg te bieden. In de regio Haaglanden richten we ons op kennisdeling en ontmoeting rond dit thema. Voor geïnteresseerden is er op 22 juni een Palliatief Café “Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten” bij Royaal Zorg / Clementia Zorgverleners.

Gastsprekers; Roukayya Oueslati, onderzoeker van het LUMC en Gudule Boland, projectleider bij Pharos. Programma van 15.30 tot 17.30 uur. Locatie Royaal Zorg / Clementia Zorgverleners Televisiestraat 3 2525 KD  DEN HAAG. Graag opgeven bij Laila Benali: l.benali@royaalzorg.nu