Over Bij Ons Thuis

13 februari 2018 Nieuws

Fotografen Karijn Kakebeeke en Karine Versluis interviewden Haagse migrantenouderen aan de hand van foto’s van vroeger. Een groep (klein)kinderen van migranten ging zelf op pad met een camera om hun kijk op het leven in meerdere culturen en de zorg voor hun (groot)ouders vast te leggen. Professionals uit de zorg reageerden op hun beurt op de verhalen die naar voren kwamen. De foto's en verhalen van beide leeftijdsgroepen zijn samen met de reacties van de zorgprofessionals te zien op de tentoonstelling. Tijdens de tentoonstelling wordt het publiek uitgenodigd ook zelf mee te denken over het thema. Versluis: “Dit project is voor iedereen. Iedereen wordt immers zelf oud en heeft familie over wie je vroeg of laat moet meebeslissen: word ik mantelzorger, gaan mijn ouders naar een tehuis, of zoeken we een andere manier?” Onderdeel van de tentoonstelling Bij Ons Thuis is de audio-installatie Een Luisterend Oor van Sanne Rovers en Laura Stek over de ‘Zilverlijn’, een telefoonlijn voor eenzame ouderen.

Locatie Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag.
Officiële opening door Abdelkader Benali, zaterdag 24 februari, 16:00 uur (inloop vanaf 15:30 uur).
Openingstijden tentoonstelling Maandag t/m zaterdag tussen 11:00 en 16:00 uur. De tentoonstelling is te bezichtigen van 25 februari t/m 12 april 2018.

© Picture Bridge Foundation/ Bij Ons Thuis