Organisaties maken zich hard voor diversiteit

24 oktober 2017 Nieuws

In samenwerking met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie organiseert Diversiteit in bedrijf deze bijeenkomst specifiek voor de sector zorg en welzijn. Tijdens deze gelegenheid onderte-kent een nieuwe groep werkgevers het Charter Diversiteit. Het programma wordt verlevendigd met films gemaakt door ‘Voor(t)gaan in verandering’. 

Siriz, Mentorschap Nederland en Xtra, allen deelnemers aan Divers Den Haag tekenen deze charter samen met Kommak, ZonMw, Axion Continu, Youké, NOOM, NWO, Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie en de Nederlandse Vereniging Toezchthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ).