Nieuwe kansen voor diversiteit, Henk Smid

7 september 2016 Nieuws

De top van de gezondheidszorg in ons land is nog heel erg wit. Aandacht voor diversiteit moet een onmisbaar onderdeel worden van leiderschap en professioneel handelen.

In opdracht van de ministeries van SZW en VWS is een tijdje geleden een opmerkelijk boek tot stand gekomen; Voor(t)gaan in verandering. Het boek bestaat uit veertien interviews waarin er wordt ingegaan op de zorg voor oudere migranten. Als directeur van ZonMw heb ik van harte aan dit boek meegewerkt. Na het boek worden er nu in het verlengde een serie korte films gemaakt waarin eindverantwoordelijken zich uitspreken over het belang van diversiteit in de gezondheidszorg. Ook in één van deze films heb ik me uitgesproken omdat het helemaal past in het diversiteitsbeleid van onze organisatie.

Het boek en de films gaan over cultuursensitiviteit en het nemen van verantwoordelijkheid hiervoor, maar hierachter zit bijna bij alle geïnterviewden een bredere kijk vanuit diversiteitsoptiek. Diversiteit gaat over alle verschillen tussen mensen: oud en jong, vrouw en man, migrant en autochtoon, homo en hetero. Het is een aspect van kwaliteit van zorg om . . . . . lees meer op Skipr: https://www.skipr.nl/blogs/id2818-nieuwe-kansen-voor-diversiteit-.html en bekijk de film waarin Henk Smid zich uitspreekt.