Netwerklunch Internationale Vrouwendag 7 maart 2023 thema “Onbeperkt leefbaar”

9 februari 2023 Nieuws

Stichting Podium Juliana organiseert jaarlijks Internationale Vrouwendag in de Juliana Plaza waar jaarlijks rond de 200 vrouwen op afkomen. Internationale vrouwendag is daarom ook een begrip geworden waar vrouwen ieder jaar naar uitkijken. De wereld vaart een koers die ons zorgen baart. We hebben te maken gehad met een pandemie, het is de wereld nog niet uit en de wereld keek mee naar een andere uitdaging de oorlog Oekraine-Rusland. Onze wereld wordt toch minder leefbaar voor vrouwen en mannen. Wat kunnen wij doen om ons leven onbeperkt leefbaar te maken? Wij proberen door de viering van Internationale Vrouwendag aandacht te vestigen op al deze vragen die er spelen. Helaas zijn er nog steeds vrouwen die geïsoleerd leven, moeite hebben bij het betreden van de participatieladder en keihard aan de weg aan het timmeren zijn om mee te doen in de samenleving. 

De viering van Internationale Vrouwendag is het moment bij uitstek om een afwisselend programma te bieden, waarbij de ontmoeting tussen vrouwen, jong en oud, van verschillende achtergronden centraal staat. Een dag die wereldwijd in het teken staat van solidariteit van en met vrouwen. 

Wij organiseren daarom jaarlijks 2 evenementen in het kader van Internationale Vrouwendag. 

Een netwerklunch waar verschillende vrouwen met verschillende nationaliteiten en opleidingsniveau ontmoeten elkaar en gaan samen in gesprek over de onderwerpen rondom de thema “onbeperkt leefbaar”. Netwerklunch voor vrouwen georganiseerd door vrouwen waarbij het de bedoeling is dat vrouwen elkaar letterlijk en figuurlijk in de coupe hijsen. De trein rijdt en alle vrouwen worden daarin meegenomen ongeacht opleidingsniveau, cultuur, kansen, belemmeringen en uitdagingen. De intrinsieke motivatie is de innerlijke kracht tot verandering aanwakkeren dmv krachtige vrouwelijke sprekers waarna het gesprek aan tafel doorgaat met verschillende vrouwen aan tafel. Er wordt volop aandacht gevraagd voor de emancipatie van de vrouwen en ook van de mannen. De emancipatie van de vrouw is niet af zonder de emancipatie van de man, en de emancipatie van de man is niet af zonder de emancipatie van de vrouw. Wij hebben elkaar hierin keihard nodig en niemand mag daarom achterblijven. 

Tijdens de ronde tafel gesprekken wordt onder het genot van een lunch verder de diepte ingegaan op de thema “onbeperkt leefbaar”. De gesprekpartners aan tafel zijn zeer divers qua samenstelling -bestuurders, professional, ondernemer, buurtmoeder – wat het gesprek nog interessanter maakt. Deze verschillende vrouwen inspireren elkaar en de netwerklunch biedt daarbij ook de mogelijkheid om volop te netwerken met elkaar.