Nancy van der Lubbe over de leergang Diversiteit & Sensitiviteit

3 maart 2020 Nieuws

In 2015 kreeg ik de gelegenheid één van de eerste leergangen te volgen. Ik was toen vrijwilliger bij Yasmin een multiculturele vrouwenorganisatie. Graag benadruk ik dat er door vrijwilligers veel waardevol werk wordt verzet. Het kunnen volgen van de leergang Diversiteit en Sensitiviteit ervaar ik als een terechte waardering voor die inzet, die vaak op professioneel niveau wordt verricht. Voor mijzelf heeft de leergang zeker bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling en bewijst nog steeds nuttig te zijn geweest. Mijn top drie: als eerste 'What’s in your name', de introductieronde. Het maakte mij bewust dat je naamgeving bijdraagt aan de vorming van je identiteit en normen en waarden, los van het feit hoe je je hier op latere leeftijd aan conformeert. Als tweede het verschil tussen westers en niet westers, wat anders bleek dan dat ik tot dan toe dacht het te weten. En als laatste het inzicht van de TED: “The first follower is what transforms the lonely nut into a leader”. Met één leidende persoon en één volger kun je een hele beweging in gang zetten. Het doet me veel plezier te zien dat de leergang nog steeds wordt gegeven en spreek de wens uit dat nog velen zich hierdoor mogen laten verrijken.”