Mytikas een nieuwe deelnemer aan Divers Den Haag! 

29 april 2021 Nieuws

Mytikas is opgericht in 2003 en bestudeert maatschappelijke vraagstukken op het gebied van werk, schooluitval en communicatie. Mytikas heeft een methode ontwikkeld waarin deelnemers hun talenten kunnen versterken en bewust worden wat zij nodig hebben om succesvol te zijn in onze samenleving. Onze deelnemers zijn jongeren en volwassenen die hun talenten en sociale vaardigheden (verder) willen ontwikkelen. We zetten onder meer theater, drama, beeldende kunst en storytelling in als middel om gedrag te veranderen. Deze methode is toepasbaar op iedereen die met mensen werkt met diverse achtergronden, jong, oud,  met of zonder (zichtbare) beperking, lgbtqia en mentale uitdaging. In 2018 heeft Mytikas het programma “Aan de Slag” ontwikkeld. In een periode van 3 maanden wordt een groep uitkeringsgerechtigden, waaronder statushouders, werkfit gemaakt voor een baan, opleiding of vervolgtraject. De rode draad binnen deze training is het verbeteren van de Nederlandse taal, meer bekendheid over de Nederlandse “ankers” en het stimuleren van ondernemerschap. Vanaf 2018 tot heden zijn ruim 200 kandidaten getraind. Vanaf mei 2021 heeft Mytikas de lunchroom “de Ontmoeting” aan de Weimarstraat. Op deze locatie wordt verbinding tussen alle groepen van onze Haagse samenleving gestimuleerd en uitgedragen. We presenteren een internationale kaart, ons team vertegenwoordigt een scala aan etniciteiten en we bieden een rijk en gevarieerd cultureel programma.