Mentorschap Nederland ambitieus aan de slag met diversiteit

24 oktober 2018 Nieuws

Mentorschap Nederland is serieus van plan om van betekenis te zijn voor iedereen in Nederland die hen nodig heeft. Nu is dat nog niet het geval en bereiken zij veel mensen niet. Plannen worden gemaakt om beter in contact te komen met bijvoorbeeld mensen met een migratie-achtergrond, om een meer divers medewerkers- en mentorenbestand te hebben en wordt er gewerkt aan meer diversiteit in het bestuur. Ook wil de organisatie beter de dilemma's en vraagstukken begrijpen waar men in steden en dorpen tegen aanloopt, om zodoende ook medewerkers beter te kunnen faciliteren. Bewustwording, vergroten van kennis en deskundigheid, vaardig worden in het omgaan tussen gelijkheid en verschil en nadenken hoe de organisatie ook op andere manieren van betekenis kan zijn.

Op een bijeenkomst waar mentoren, coördinatoren, managers, directie en bestuur aanwezig waren zijn vervolgplannen gemaakt. Ook was er een lezing door Gözde Duran. Gözde is van huis uit neuropsycholoog en heeft een grote affiniteit met dementie. Zij is verbonden aan Windesheim. Haar expertise richt zich op diversiteitssensitief werken en dementie bij Nederlanders met een migratie-achtergrond. Haar lezing werd met zeer veel interesse gevolgd en vervolgafspraken zijn gemaakt.

Mentorschap Haag en Rijn, een van de regio's, neemt deel aan Divers Den Haag en is een van de koplopers binnen Mentorschap Nederland.