Mentorschap Nederland; 2-daagse ‘Leergang Diversiteit & Sensitiviteit’ op 16 en 23 april 2019

31 maart 2019 Nieuws

Een goede dienstverlening voor alle mensen die ondersteund worden vanuit Mentorschap, betrokken medewerkers en vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de grote diversiteit aan mensen voor en met wie ze werken, dat is waar Mentorschap voor wil staan. Diversiteitsbeleid propageren is één ding, het ontwikkelen en uitvoeren ervan een tweede. Hoe zorg je ervoor dat je diversiteit voorop stelt in je werk en op deze manier bijdraagt aan een beter presterende organisatie? Hoe benut je kansen als organisatie in een diverse samenleving? En hoe neem je daarin verantwoordelijkheid, als professional of als vrijwilliger?

Over deze vragen gaat de leergang Diversiteit & Sensitiviteitdie vanuit ‘Divers Den Haag’ is ontwikkeld voor Mentorschap Nederland. In deze interactieve leergang verkennen we uitdagingen en dilemma’s uit de praktijk van mentoren en hun begeleiders met als doel de verbetering van hun diversiteitscompetentie.

In grote steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam heeft de meerderheid van de inwoners een migratieachtergrond. En ook in de rest van Nederland is er sprake van een steeds grotere verscheidenheid van de bevolking. Je hoort het steeds vaker: in zo’n diverse samenleving voldoen oude beelden over integratie en inburgering niet meer om goed met elkaar samen te leven.

Hoe maak je als mentor het verschil in een steeds diverser wordend Nederland? Hoe zorg je ervoor dat je voldoende sensitief bent voor de achtergrond van een cliënt en bijdraagt aan zijn of haar optimaal functioneren in onze samenleving? Welke normen en waarden kun je met elkaar delen? Gaat het om gelijke behandeling, erkenning van identiteit, mensenrechten? Wat bepaalt ons welzijn: persoonlijke autonomie of sociale binding? Wat is het belang van cultuur? Wat te doen wanneer fundamentele waarden botsen? En wat betekent dit alles voor jou als mentor? Wat doe je in de praktijk wanneer je voor dergelijke dilemma’s komt te staan? Hoe ontwikkel je enerzijds sensitiviteit voor de achtergrond van cliënten en blijf je anderzijds trouw aan je eigen waarden en normen?

Om de opgedane kennis te delen met mentoren, coördinatoren en medewerkers organiseert Mentorschap Nederland i.s.m. de organisatie ‘Divers Den Haag’ een 2-daagse ‘Leergang Diversiteit & Sensitiviteit’ op 16 en 23 april 2019. Tijdens deze 2-daagse leergang worden diverse vraagstukken uitgewerkt en bediscussieerd.

Deze leergang wordt vanuit Divers Den Haag uitgevoerd door Baukje Prins (onderzoeker Filosofie & Diversiteit) en Jan Booij (consultant Diversiteit & Internationalisatie).