Mentorschap Haag en Rijn sluit aan bij Divers Den Haag

19 oktober 2017 Nieuws

Mentorschap Haag en Rijn ondersteunt mensen die door een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen rond hun eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Hierbij gaat het met name om mensen die geen familie of netwerk hebben. Mentorschap Haag en Rijn zet goed geschoolde vrijwilligers in, die door de rechtbank benoemd worden om als wettelijke vertegenwoordiger (mentor) op te treden namens deze cliënten. Mentorschap Haag en Rijn zorgt voor een passende koppeling tussen mentor en cliënt. Als deze koppeling voor beide positief is, bereidt de coördinator van Mentorschap Haag en Rijn de aanvraag bij de rechtbank voor en ondersteunt de mentor bij zijn werk door begeleiding, advies, bijscholing en het organiseren van ontmoeting tussen mentoren.