‘Mensen zoals jij en ik’ in Atrium van het Haagse stadhuis

1 maart 2020 Nieuws

Tien levensgrote foto’s met daarop ‘Mensen zoals jij en ik’ zijn te zien in het Atrium van het Haagse stadhuis. Met de gelijknamige expositie wil het Straat Consulaat samen met fotograaf Ellen Houtman dak,- en thuislozen een sympathiek gezicht geven. Houtman maakte in totaal van tien verschillende mensen portretten; jong, oud, man, vrouw. Allemaal met een eigen verhaal. De expositie ‘Mensen zoals jij en ik’ is vanaf vandaag tot en met 6 maart te zien in het van Atrium van het Stadhuis aan het Spui in Den Haag. De officiële opening is op dinsdag 3 maart om 16:30 uur door wethouder Bert van Alphen.
Straat Consulaat neemt al jeren deel aan Divers Den Haag en medewerkers volgden de leergang. Medewerkers en vrijwilligers van Straat Consulaat behartigen de belangen van dak- en thuislozen en druggebruikers in opvang, zorg en op straat. Onder andere door het stimuleren van medezeggenschap, adviseren van instellingen en gemeente, verspreiden van informatie via (sociale) media, werken aan eerlijke beeldvorming, uitvoeren van aansprekende projecten en onderzoeken en als het moet voeren zij actie! Hun doelen zijn dat iedereen toegang heeft tot wonen, voeding, scholing, informatie en zorg en zich in gelijkwaardigheid verbonden weet met anderen in de samenleving.