Meer mensen dan ooit: diversiteit leeft!

15 maart 2017 Nieuws

De bijeenkomst Gezondheidsvaardigheden in een superdiverse stad die we samen met GGD Haaglanden organiseerden op 14 maart jl. was een groot succes. Nog nooit kwamen er zoveel mensen naar onze grote bijeenkomst, zo'n 90 deelnemers. Ditmaal in het Humanity House. Diversiteit leeft, bijna tegen de klippen op. Meer organisaties zien het belang daarvan in om de stad en haar burgers goed te verstaan. Met sprekers als Jan Wuiting, huisarts in de Schilderswijk, Ton van Dijk, directeur GGD Haaglanden en Mireille Schepers uit Mechelen, België hadden we een mooie line-up. Waar moet je je van bewust zijn als organisatie in zo'n superdiverse stad. Met mooie voorbeelden wist Mireille Schepers duidelijk te maken dat er op zoveel verschillende manieren gekeken wordt naar gezondheid, gezondheidsconcepten en dat het niet werkt om alleen vanuit je eigen waarheid te werken, als je van betekenis wilt zijn voor alle mensen in Den Haag. In het tweede deel van de middag bekeken de deelnemers elkaars websites in kleinere groepen, maar zoveel mogelijk vanuit het gezichtspunt van de Haagse burger op zoek naar ondersteuing en hulp. Dat leverde hilarische, mooie en tranentrekkende voorbeelden op en opende ogen.