Mantelzorg & Werk neemt deel aan Divers Den Haag

31 mei 2021 Nieuws
Werk & Mantelzorg is een thema dat steeds urgenter wordt. Inmiddels combineert 1 op de 4 werknemers werk met zorgtaken voor een naaste. En dat aantal zal de komende jaren verder toenemen als gevolg van de vergrijzing en ontgroening van de maatschappij. Op het werk wordt hier weinig over gesproken, met als gevolg dat werkende mantelzorgers het risico lopen op overbelasting. Als het wel besproken wordt op het werk, komen de meeste mantelzorgers en hun collega’s en leidinggevenden met mooie praktische maatwerkoplossingen als dat nodig is, en wordt dat voorkomen. Goed voor de werknemer, goed voor de werkgever, en ook goed voor de zorgvrager!
De gemeente Den Haag ziet ook dat dit thema aandacht behoeft. En stimuleert dat het thema op de agenda komt bij werkgevers. Zij financiert in 2021 dat 10 werkgevers op kunnen gaan voor de landelijke erkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk”. Middels online sessies worden werkgevers voorbereid op deze erkenning en krijgen HR, leidinggevenden en mantelzorgers tools om bewustwording te realiseren en het gesprek met elkaar aan te gaan.
 
Werk&Mantelzorg is een thema dat zich ook veel voordoet bij organisaties waar veel mensen werken met een migratie achtergrond. Daarom is er dit jaar ook extra aandacht voor deze werkgevers. Royaal Thuis, Omniazorg en HVP Zorg, allen ook deelnemers aan Divers Den Haag doen daarom dit jaar ook mee, waardoor ook werkende mantelzorgers extra ondersteund worden vanuit werkgevers perspectief.