Mantelzorg en Hagenaars met een andere culturele achtergrond

8 december 2015 Nieuws

In het Actieprogramma informele zorg 2015-2018 heeft de gemeente Den Haag haar ambitie voor 2016 en verdere jaren geformuleerd. In dit kader organiseren zij vier kleinschalige dialoogbijeenkomsten met de volgende thema’s. Migranten en mantelzorg, Jonge mantelzorgers, Werk en mantelzorg, Zorgprofessionals en mantelzorg. Doel is het ophalen van zoveel mogelijk ideeën, concepten, initiatieven en acties als input voor verdere invulling van het mantelzorgbeleid. Komende bijeenkomst gaat over de ondersteuning van mantelzorgers met en andere culturele achtergrond. Diverse onderwerpen passeren de revue. Hoe worden deze mantelzorgers het best bereikt? Hoe kan de relatie mantelzorger, zorgvrager en zorgprofessional optimaal worden vormgegeven? Waar liggen de primaire behoeften van mantelzorgers met een andere culturele achtergrond? De bijeenkomst vindt plaats in het Haags Ondernemershuis, Vaillantlaan 154 op Donderdag 10 december 2015 vanaf 13.30 uur. Voor deze bijeenkomst zijn de coördinatoren, zorgprofessionals, coördinatoren van welzijnsinstellingen en mantelzorgers uitgenodigd. Ik hoop dat ook u met ons mee wilt denken en een bijdrage wilt leveren. Stuur hiervoor een email naar d.buytelaar@rostra.nl