Leergang Diversiteit & Sensitiviteit nr. 14 afgesloten

15 juni 2019 Nieuws

14 juni sloten we de alweer 14e leergang af. Drie intensieve vrijdagen. Zoals altijd waren we welkom bij GGD Haaglanden, een deelnemer aan Divers Den Haag vanaf het eerste moment. 

Den Haag is een geheel geworden van vele minderheden met daarin verschillende generaties. Daarin trek je met elkaar op en zal ieder zich een beetje moeten aanpassen aan de ander. Maar hoe doe je dat? Welke normen en waarden kun je met elkaar delen? Gaat het om gelijke behandeling, erkenning van identiteit, mensenrechten? Wat bepaalt ons welzijn: persoonlijke autonomie of sociale binding? En wat te doen wanneer fundamentele waarden botsen? Wat betekent dat voor jou als medewerker en vrijwilliger? Wat doe je in de praktijk wanneer je voor dergelijk dilemma’s komt te staan? Hoe ontwikkel je enerzijds sensitiviteit voor de achtergrond van cliënten, en blijf je anderzijds trouw aan je eigen waarden en normen? Wat dragen deze ervaringen bij aan je persoonlijke ontwikkeling? Over deze vragen gaat de leergang Diversiteit & Sensitiviteit die in opdracht van Divers Den Haag is ontwikkeld. Met deze leergang wil Divers Den Haag cultuur voor diversiteit in organisaties stimuleren. In deze interactieve leergang verkennen we vraagstukken en dilemma’s uit de praktijk van welzijn en zorg vanuit het perspectief van de superdiverse samenleving. Thema’s die aan bod komen zijn: balanceren tussen gelijkheid en verschil; zin en onzin van cultuur; omgaan met verantwoordelijkheid en weerstand: de rol van de leidinggevende en de vrijwilliger; omgaan met weerstand; de randvoorwaarden om het verschil te kunnen maken, etc.  

Leergang 15 start in september. Wil je meedoen, kijk dan hier voor meer informatie.