Laatste vervolgleergang afgerond

7 december 2023 Nieuws

17 november 2023 is de laatste vervolgleergang Diversiteit & Sensitiviteit afgerond. Een zeer gemotiveerde groep deelnemers die zich extra hebben bekwaamd als professional. Eerder volgden zij allemaal de basisleergang. De geaccrediteerde leergang sluit af met een certificaat van deelname.

De leergangen Diversiteit & Sensitiviteit stoppen eind 2023, Sinds 2004 hebben zo'n 500 Hagenaars deze leergang gevolgd. De leergang heeft al die jaren gestalte gekregen door een belangrijke ondersteuning vanuit de gemeente Den Haag.

Nieuwe vormen van kennisdeling worden op dit moment onderzocht en krijgen gestalte. Volg daarover Divers Den Haag!