KOO – Kunst Onderwijs Organisatie doet mee met Divers Den Haag

4 maart 2020 Nieuws

“KOO organiseert professioneel kunstonderwijs, juist waar dat niet vanzelf gaat.”

De missie van KOO zegt het eigenlijk al. Zij willen dat kunstonderwijs voor iedereen beschikbaar is. Juist omdat zij geloven dat kunstonderwijs een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van mensen. Kunstbeoefening maakt blij, het verbindt, het ontspant en het prikkelt en stimuleert de hersenen. Door het beoefenen van kunst worden belangrijke vaardigheden ontwikkeld: het vergroot ondermeer het improvisatievermogen, en dat zien zij als een onmisbare vaardigheid anno nu waarin de maatschappij in rap tempo verandert. 

Geslacht, afkomst, leeftijd, een beperking of sociaal-economische klasse mogen geen belemmering zijn om deze voordelen van kunstonderwijs te ervaren. Iedereen verdient hierin een gelijke kans. Deze visie dragen zij ook uit in hun aanbod. ze richten onze projecten voornamelijk op ouderen die fysieke en/of mentale klachten hebben of kampen met eenzaamheid, op kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking, op zieken en op bewoners uit achterstandswijken. Daarnaast verzorgen zij kunstlessen binnen het primair en voortgezet onderwijs. Zij willen daarmee juíst de kinderen bereiken die vanuit hun opvoeding en/of sociale klasse niet zo makkelijk met kunstonderwijs in aanraking komen. Om hun activiteiten mogelijk te maken en kunstonderwijs daar te brengen waar het de meeste meerwaarde heeft, werken ze veel samen met partners en fondsen. Zo maken ze samen gebruik van de kracht van diversiteit. 

Alle medewerkers van KOO en de docenten die in opdracht van KOO de kunstlessen verzorgen, delen de visie van KOO. Hun overtuiging wordt niet alleen uitgedragen door de activiteiten die ze ondernemen, maar is ook zichtbaar binnen de organisatie. KOO vindt het belangrijk een fijne werkplek te bieden waarbij iedereen zijn of haar talent optimaal kan benutten. Jouw vaardigheden en jouw ontwikkeling nemen zij als uitgangspunt. Ook hierbij maakt het niet uit wat je geslacht, afkomst, leeftijd of geaardheid is, en of je een chronische ziekte of beperking hebt. Vanzelfsprekend onderschrijven zij in onze bedrijfsvoering de Code Diversiteit & Inclusie.

KOO is in Den Haag de enige organisatie met een kwaliteitskeurmerk op het gebied van kunstonderwijs. KOO is ondernemend en zoekt steeds naar nieuwe partners en fondsen zodat ze kunstonderwijs voor zoveel mogelijk inwoners in de stad beschikbaar kunnen maken. Ook zorgen ze voor innovatie in het kunstonderwijs en denken ze met scholen mee om hun lessen goed op de vraag van de leerlingen af te stemmen. Aan de andere kant proberen ze ook zo goed mogelijk de belangen van de kunstvakdocenten te behartigen en voor hen een goede opdrachtgever te zijn.