Komende Stedelijke Alliantie

28 april 2015 Nieuws

Op 19 mei a.s. vindt de volgende bijenkomst plaats van de Stedelijke Alliantie Cultuursensitieve Organisaties. Ditmaal met als titel; 'Het cultuursensitief vormgeven van informele zorg in samenhang samen met formele zorg'

Informele zorg slaat de klok. Familie, vrienden, buren die als eerste inspringen als het nodig is, op allerlei manieren. Wat kunnen Hagenaars en informele verbanden en formele organisaties van elkaar leren als het gaat over cultuursensitiviteit. Hoe kan de samenhang goed worden vormgegeven, zodat iedereen in de stad ook goed is aangesloten op deze nieuwe ontwikkelingen? Over onder andere deze onderwerpen gaat de volgende grote bijeenkomst.  

De bijeenkomst start om 12.15 zoals altijd met een lunch. In de tweede week van mei vindt u hier het volledige programma. De bijeenkomst wordt gehouden bij Royaal Zorg, Televisiestraat 3 in Den Haag.