Kennisbijeenkomst over inclusieve mantelzorgondersteuning op 21 Juni a.s.

10 juni 2018 Nieuws

PEP Den Haag in samenwerking met Xtra welzijn en Haags Ontmoeten een kennisbijeenkomst over inclusieve mantelzorgondersteuning. Het doel van deze bijeenkomst is kennis en ervaringen uit te wisselen. Let op: de bijeenkomst is in Buurtcentrum Octopus. Werkt u met Mantelzorgers in Den Haag? Praat mee! Den Haag kent meer dan 90.000 mantelzorgers die allemaal een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg en aan het welzijn van mede-Hagenaars. Het is dan ook van groot belang dat alle mantelzorgers optimaal bereikt en ondersteund worden, zodat ze deze zorg zo lang en zo gezond mogelijk kunnen volhouden.

Veel mantelzorgers met een migratie-achtergrond verlenen intensievere zorg, dreigen overbelast te raken en zijn onvoldoende op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden. Dit was voor PEP Den Haag aanleiding onderzoek te doen naar de behoeften van migranten mantelzorgers in Den Haag en naar de oorzaken en achtergronden van het onvoldoende gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod. Tijdens de bijeenkomst willen wij graag de inzichten uit dit onderzoek met u delen om vervolgens kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen.

In Den Haag zijn al veel ondersteunende initiatieven ontwikkeld vanuit welzijnswerk en (vrijwilligers)organisaties. Het is erg belangrijk om deze initiatieven verder bekend te maken en daarvan te leren. Daarom is er tijdens bijeenkomst gelegenheid om uw ervaring en initiatieven toe te lichten.

Programma
12.15 – 13.00 uur: Inloop en lunch (broodjes)
13.00 – 13.30 uur: Presentatie onderzoek cultuursensitieve mantelzorgondersteuning door Abderrahim Kajouane & Trix van der Kamp
13.30 – 13.45 uur: Ervaringen uit de praktijk
13.45 – 14.00 uur: Pauze
14.00 – 15.00 uur: Tafelgesprekken over inclusieve mantelzorgondersteuning.

Aanmelden
U kunt zich per mail voor deze bijeenkomst aanmelden bij Abderrahim Kajouane(a.kajouane@pepdenhaag.nl). In verband met de lunch wordt aanmelding op prijs gesteld.

De organisatoren zien u graag op 21 juni!
Feruze Sarikas, Jamila Lakjaa, Serpil Battem en Abderrahim Kajouane