Informatiemateriaal Coronavirus in verschillende talen

20 maart 2020 Nieuws

Op de speciale informatie site van ZorgScala i.v.m. het coronavirus is informatiemateriaal te vinden in verschillende talen, zoals Arabisch, Urdu, Farsi, Turks, Tigrinya en Urdu. Mogelijk komen er nog talen bij. Met dank aan Pharos en Kommak.