In het Koorenhuis/Prins27 heeft vacatures Raad van Toezicht

5 augustus 2021 Nieuws

In het Koorenhuis/Prins27 in Den Haag heeft vacatures voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Specifiek voor de profielen Artistiek-inhoudelijk, financieringsvormen en juridisch. Diversiteit staat hoog in het vaandel bij In het Koorenhuis/Prins27 en dat willen we graag doorvertalen naar- en terugzien in de Raad van Toezicht. 

Stichting Prins27 is een jonge, diverse, dynamische organisatie die volop bezig is zichzelf verder te ontwikkelen en waar je als toezichthouder veel toegevoegde waarde kan leveren, nieuwe dingen leren en je netwerk verder kunt uitbreiden.

PRINS27 is verantwoordelijk voor de exploitatie van het Koorenhuis en Concordia CC. Het Koorenhuis op de Prinsegracht is een icoon in Den Haag en al jaren voor jong en oud dé plek in Den Haag voor cultuurbeleving en talentontwikkeling; een creatieve en culturele hotspot in het centrum van Den Haag, een monumentaal gebouw met een rijke geschiedenis die terugvoert tot de 17de eeuw. Vandaag de dag zorgen zij met liefde voor dit gebouw en faciliteren, ondersteunen en initiëren een verscheidenheid aan culturele, maatschappelijke en zakelijke activiteiten en evenementen waarin cultuurbeleving, creatieve uitwisseling en talentontwikkeling centraal staan en die toegankelijk zijn voor een breed publiek. Vanaf mei 2021 hebben zij de exploitatie van het Concordiagebouw op Hoge Zand overgenomen en gaan deze locatie in de komende tijd ontwikkelen tot de nieuwe culturele hotspot Concordia CC. In het zijn inmiddels een aantal vaste culturele bewoners ingetrokken en momenteel is het gebouw tijdelijk in gebruik als een pop-up locatie van het Filmhuis.

De komende jaren staan in het teken van het realiseren van ambitieuze en mooie plannen, waaronder het verder ontwikkelen en vormgeven van het Huis voor Makers. In het Huis voor Makers volgen makers, kunstenaars, performers, etc. uit verschillende disciplines een ontwikkelingstraject, krijgen zij de ruimte en gelegenheid om zich te ontplooien en nieuw werk te realiseren en presenteren, én worden zij daarbij door ons op verschillende manieren ondersteund en begeleid.

Zij geloven stellig in de waarde en kracht van eigenaarschap en representatie en zetten zich actief in voor een diverse en inclusieve (Haagse) kunst- en cultuursector. In dat kader werken zij nauw samen met een divers netwerk van makers, professionals en instellingen.

Voor de exploitatie van de cultuurgebouwen ontvangen zij een structurele subsidie van de gemeente Den Haag (2021-2024) uit de algemene middelen Cultuur. Voor activiteiten, projecten, etc. werven zij aanvullende fondsen en subsidies.

Mocht je zelf geinteresseerd zijn of iemand kennen die mogelijk interesse heeft, reageer dan op onderstaande vacature