In gesprek over leven en dood

26 juli 2017 Nieuws
Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Niet-westerse migranten maken minder gebruik van voorzieningen en ondersteuning. Terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. De zorg sluit echter niet altijd even goed aan op de opvattingen van en onderliggende waarden van deze groep mensen. Artsen en andere zorgverleners voelen zich onvoldoende toegerust om deze groep goede zorg te bieden. Pharos wil bijdragen aan passende zorg in de laatste levensfase. Met het project 'In gesprek over leven en dood' wil Pharos samen met onderzoekers, intermediaire organisaties en zorgverleners de eigen regie versterken van niet-westerse migranten in de palliatieve zorg. Hier kan je daar meer over lezen.