Humanitas Zuidwest nieuwe deelnemer Divers Den Haag

22 oktober 2016 Nieuws

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Hulp is gratis en altijd in de buurt. Er zijn tachtig afdelingen door het hele land en ZuidWest is er daar 1 van. Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor Humanitas het allerbelangrijkst. Dat deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.' Jaarlijks helpen ruim 22.000 vrijwilligers zo'n 60.000 mensen hun leven een positieve draai te geven. Ze geven bijvoorbeeld steun na het verlies van een dierbare. Helpen de administratie weer op orde te krijgen. Of gaan op stap met kinderen van ouders die in de gevangenis zitten. Ze zijn maatjes die luisteren en meedenken. Al meer dan zeventig jaar staan vrijwilligers klaar voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Humanitas werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht om op humanistische basis hulp te bieden. Sindsdien hebben zij zich steeds weer aangepast aan de tijd.