Hoe divers zijn raden van toezicht in zorg en welzijn?

13 april 2019 Nieuws
De raden van toezicht van zorg- en welzijnsorganisaties bevatten nog altijd meer mannen dan vrouwen. De gemiddelde leeftijd is relatief hoog. Er komen steeds meer toezichthouders met een andere culturele achtergrond en ervaringsdeskundigheid is goed verankerd. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van de NVTZ onder de leden.  Uit onderzoek in binnen-en buitenland blijkt dat bedrijven en organisaties beter presteren als zij mensen in dienst hebben met verschillende culturele en etnische achtergronden (Rijksoverheid.nl). Het onderzoek Diversity Matters van McKinsey (2015) laat bijvoorbeeld zien dat bedrijven die goed scoren op het gebied van gender en cultureel-etnische diversiteit, financieel beter presteren dan minder diverse bedrijven. Ook onderzoek van Nathan & Lee (2015) toont aan dat diversiteit binnen het management een positief verband heeft met innovatie en zowel economisch als sociaal voordeel kan opleveren. Dat diverse bedrijven beter presteren dan minder diverse bedrijven wordt veelal verklaard door de verruiming van perspectieven die tot betere besluitvorming leidt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat diversiteit op de werkvloer als positief wordt ervaren. Meer diversiteit op de werkvloer is ook in lijn met de verandering in de samenleving waarin zorg- en welzijnsorganisaties met een bredere en meer diverse groep cliënten en patiënten te maken krijgen. Als we op de werkvloer streven naar een goede afspiegeling van de diversiteit binnen de maatschappij, zou dit dan ook niet moeten gelden voor het bestuur en raden van toezicht? Naast de voordelen van een breed scala aan talenten binnen een organisatie is het gezien de maatschappelijke taak van raden van toezicht meer en meer van belang dat deze qua samenstelling de relevante adherente omgeving representeert. Ook de Governancecode Zorg (2017) onderschrijft het belang van diversiteit binnen de raad: ‘De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen samenstelling en zorgt hierin voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team.’ Om een eerste beeld te krijgen van de diversiteit binnen de raden van toezicht in zorg en welzijn legde de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) haar leden . . . . lees meer op de site van het Nationaal Register
 
Op de foto (@HenrietteGuest) Marius Buiting, directeur NVTZ, tijdens de bijeenkomst Divers Den Haag 'Bestuur en toezicht in een superdivers Den Haag'