Het Senioren Collectief Haaglanden gaat met u in gesprek over Vrede Vrijheid Veiligheid

2 maart 2020 Nieuws

Dit jaar vieren we in Nederland dat 75 jaar geleden aan de bezetting in ons land een einde kwam. Het Senioren Collectief Haaglanden, een deelnemende organisatie aan Divers Den Haag, besteed hier aandacht aan door een viertal dialoogbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomstennodigen zij graag ook mede Hagenaars met een migratieachtergrond betrekken en ook jongeren.

Het Senioren Collectief Haaglanden begint met de gespreksbijeenkomst in mei over Vrede en Vrijheid. Over hoe wij met elkaar de vrede die de bevrijding ons land bracht ervaren, zowel voor ons persoonlijk, als in de omgeving waarin we leven. Dit geldt ook voor het gevoel van veiligheid. De tweede bijeenkomst heeft dan ook als onderwerp Over Veiligheid. Hoe veilig voelen we ons in het dagelijkse leven? De derde  bijeenkomst voor ouderen en jongeren zoomt in of er een verschil is in denken over Vrede Vrijheid en Veiligheid tussen ouderen en jongeren. De vierde en afsluitende bijeenkomst is een symposium. We evalueren en kijken voorruit. We doen dat weer in een bijeenkomst  overdag met een lunch en een hapje en drankje. Hiervoor zal een spreker worden uitgenodigd die de cyclus van gesprekken van reflectie zal voorzien.

De komende tijd zal het programma verder worden ingekleurd en kunt een aanvullende infomatie verwachten over tijden en lokaties.