Het Charter Diversiteit

26 oktober 2015 Nieuws

Het Charter Diversiteit stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer. Een divers personeelsbestand maakt het voor werkgevers uit de publieke en private sector mogelijk om optimaal in te spelen op verschillende klantengroepen en vernieuwingen door te voeren. Instroom, behoud en doorstroming van werknemers – ongeacht hun leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, culturele, etnische of religieuze achtergrond of arbeidsbeperking – bieden, mits goed gemanaged, bedrijfseconomische voordelen. Het Charter Diversiteit is een vrijwillige toezegging om diversiteit op de werkvloer te bevorderen op een of meer dimensies. Hierbij gaat het nadrukkelijk om door de onderneming of organisatie zélf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden.