Henk de Blij

2 december 2019 Nieuws

Ik ben Henk de Blij en ik ben aangesloten bij Voorall, de organisatie in Den Haag die de collectieve belangen behartigt van mensen met een beperking en chronisch zieken. In 2019 heb ik zowel de basis- als de vervolgleergang leergang gedaan en vond het verrassend hoeveel ik daarvan opgestoken heb. In mijn vrijwilligerswerk heb ik te maken met allerlei mensen, allemaal met een eigen verhaal. Ik heb er erg van genoten om allerlei manieren te ontdekken om mensen en verhalen te benaderen en ook om te zien welke invloed iemands geschiedenis is op de manier waarop hij/zij een uitdaging oppakt, en van welke kant het benaderd wordt. Al met al voor mij heel verhelderend. 

Verder wil ik nog zeggen dat de sfeer op de leergangen geweldig is, iedereen kan zijn verhaal kwijt en er wordt alles aan gedaan om te zorgen dat iedereen gelijke mogelijkheden heeft om de stof te begrijpen en te bespreken. 

Mijn vrijwilligerswerk heeft zo een nieuwe dimensie gekregen, en ik voel dat ik veel profijt heb van de geleerde vaardigheden, en een zo nog meer mijn steentje bij kan dragen voor een voor iedereen toegankelijk samenleving.